• Harambe Ibogaine Detox Retreat Center Abstract Wicker Dish
  • Harambe Ibogaine Detox Retreat Center Fruit on Tree
  • Harambe Ibogaine Detox Retreat Center Sky

Jørn, Norway (Testimonial)

Jeg har hatt problemer med negative tanker, dårlig selvtillit, vrangforestillinger og depresjon. Jeg har tidligere brukt ulike rusmidler.

Jeg har prøvd ulike former for tradisjonell terapi. Jeg har blitt gitt psykiatriske medisiner av ulike typer, men disse har i det lange løpet bare forverret sinnet mitt. Lenge har jeg hørt om bruk av psykadelika for ulike psykiske problemer. Jeg bestemte meg for å gå for to doser med Ibogain.

Jeg ble møtt med empati og respekt av Cathrine og Bilal. Jeg snakket med dem om min livssituasjon og de ga meg veldig gode tips for hva jeg burde fokuserer på eller gjøre videre i livet mitt.

Jeg ble gitt en sterk dose. Etter en stund merket jeg endringer i tankemønsteret mitt. Jeg var i en slags drømmeverden der tiden ikke fantes og jeg hallusinerte. Jeg ble følelsesladd og gråt av glede flere ganger. Etter at «drømmen» sluttet var jeg tankeløs.

Tre-fire dager senere ble jeg gikk en dose nr. to. Denne gangen opplevde jeg noe spessielt. Det føltes ut som om hjernen min endret plassering, som om den satt seg på riktig plass. Etter den andre dosen føltes sinnet mitt lettere. Trangen til bruk av rusmidler, også tobakk, var mer eller mindre helt borte.

Opplevelsen er helt klart til å anbefale. Per i dag, to uker senere, har jeg det betraktelig lettere med destruktive/negative tanker og jeg føler at selvtilliten min er sterkere enn før. Jeg vurderer å dra tilbake til Bilal og Cathrine i fremtiden for å holde denne flotte endringen ved like.


I have had problems with negative thoughts, poor self-esteem, delusions and depression. I have previously used various drugs.

I have tried various forms of traditional therapy. I have been given psychiatric drugs of various kinds, but these have in the long run only worsened my mind. Long have I heard about using psykadelika for various psychological problems. I decided to go for two doses of Ibogaine.

I was greeted with empathy and respect of Cathrine and Bilal. I talked to them about my situation and they gave me very good tips for what I should focus on or do next in my life. I was given a strong dose. After a while I noticed changes in my thinking pattern. I was in a sort of dream world where time does not exist and I hallucinated. I became emotional and cried for joy several times. After the “dream” ended I was thoughtless.

Three or four days later I went a dose number. Two. This time I experienced something appreciated particularly. It felt as if my brain changed location, as if it set itself in the right place. After the second dose felt my mind easier. The urge to use drugs, tobacco, was more or less completely lost.

The experience is definitely going to recommend. As of today, two weeks later, I have it considerably easier with destructive / negative thoughts and I feel that my self-esteem is stronger than before.

I’m considering going back to Bilal and Cathrine in the future to keep this great change by equal.

Jørn